Make your own free website on Tripod.com

Sharada Family

Sharada to S. Natarajan
 1. Rajalakshmi (Kappu) to Rajagopal
  1. Nandini to Harish
   1. Smrithi
   2. Shreyas
  2. Savita to Karthik
   1. Samyukta
 2. Kalpagam (Bolu) to Radhakrishnan
  1. Lavanya
 3. Ramji to Soundarya
  1. Aishwarya
  2. Akshaya